Máte projekt a potrebujete riešenie?

Zadajte dopyt

Optimalizácia Vášho výkonu

Automatizácia je prienikom poznatkov rôznych oborov: elektrotechniky, strojárstva, informatiky. Integruje ich a vytvára efektívnejšie riadenie technologických postupov. Vytvára možnosti rýchleho zvyšovania produktivity práce, rastu výroby, znižovania vlastných nákladov a zlepšovania kvality výrobkov, možnosti zvyšovania efektívnosti riadenia výroby.

To všetko v konečnom dôsledku spôsobuje vyššiu produktivita práce a redukciu ľudskej práce (a tým aj vznikajúcich chýb) vo výrobe. Automatizácia procesov je dnes finančne dostupná a zisková aj pre stredne veľké podniky.

Automatizované linky sú navrhované ako autonómne zariadenia s možnosťou implementácie do existujúcej infraštruktúry. S ohľadom na požadovanú aplikáciu navrhneme najvhodnejší typ zariadenia a komponentov, vyberieme vhodnú technológiu montáže a pripojíme periférne zariadenia.

Dôležitým faktorom na dodržanie kvality výroby a znižovaniu ceny zariadenia je výber vhodných komponentov na základe požiadaviek zákazníka. Správnou voľbou technologického procesu a jeho optimalizáciou sme schopní zjednodušiť proces, čím limitujeme riziko vzniku chýb vo výrobnom procese. Z toho dôvodu spolupracujeme s renomovanými firmami dodávajúcimi vysokokvalitné komponenty pre automatizáciu procesov.

Vymeňte staré za nové

Zariadenia sa po čase opotrebovávajú a stávajú morálne zastaralými. Dôležité je určiť kedy nastane táto situácia, nakoľko klesá efektivita výroby. Renováciou a modernizáciou je možné využiť funkčné časti zariadení, opraviť a vymeniť poškodené a opotrebované časti, prípadne zvýšiť stupeň automatizácie výrobného procesu.

V prípade, že opravy zariadení sú príliš časté, je nutné uvažovať s použitím odlišných materiálov, než boli pôvodne navrhnuté, za účelom zníženia opotrebenia strojných súčastí. Požitím novo vyvinutých materiálov je možné zachovať požadovanú pevnosť pri znížení celkovej hmotnosti zariadení. V súčasnosti sa využívajú vysokopevné materiály hlavne v aplikáciách kde je vysoké namáhanie strojných súčastí.

Nevýhodou dnešnej doby je fakt, že s renováciou sa vo väčšine prípadov čaká až nastane havarijný stav. V týchto prípadoch je však už nutné uvažovať s vysokými investíciami alebo výmenou zariadenia. Havarijnému stavu je možné predísť pravidelnými revíziami zariadení a predpísanou údržbou.

Dizajn, kvalita, cena

Dizajn je vonkajší vzhľad výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi, ako napríklad línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra, materiál alebo zdobenie. Dizajn je teda definovateľný ako estetická hodnota výrobku. Naša firma sa zameriava hlavne na funkčný dizajn, čo znamená že funkčnosť a jednoduchosť zariadenia je prioritná pred dizajnom, za účelom zníženia nákladov na zariadenie. Podľa špecifických požiadaviek zákazníka je možné implementovať ľubovolný dizajn napríklad podľa firemného dizajn manuálu.

Pri realizácii projektov používame kvalitné materiály, čím znižujeme nutnú údržbu na opravu a výmenu častí podliehajúcich nadmernému opotrebeniu, resp. výmene spotrebného materiálu. S ohľadom na súčasne nasadenie komponentov a riadiacich systémov v podniku, vyberáme pri návrhu komponenty zabezpečujúce unifikáciu riadiacich systémov, ich vzájomnú komunikáciu a zjednodušenie práce pre obsluhu.

Unikátnosť je naša špecialita

Kusová výroba je vo väčšine prípadov problematická nakoľko cena je vysoká a v prípade prototypovej výroby býva výsledok neistý. Pri prototypovej výrobe rešpektujeme požiadavky zákazníka a v prípade dodania výkresovej dokumentácie sme schopní pružne reagovať a v krátkom čase pripraviť požadovaný prototyp. Ako pridanú hodnotu ponúkame konzultácie ohľadom funkčnosti Vašich návrhov a efektívnosti danej aplikácie.

Partneri

Využívame globálnych dodávateľov kvalitných produktov na zabezpečenie spoľahlivosti dodávaných zariadení.

Napíšte Nám

Napíšte nám o Vašom projekte a radi Vám pomôžeme. Upresnite nám typ projektu, prípadne časový harmonogram, aby sme sa vedeli relevantne vyjadriť a pripraviť Vám vizualizáciu projektu.

MENO *
PRIEZVISKO *
EMAIL *
TELEFÓN

PREDMET

AKO MÔŽEME POMÔCŤ?